2 people signed the petition since March 15, 2013

Signatures for Panawagan para sa State Funeral ni Andres Bonifacio

ID First Name Last Name Comments Age Nationality
1 JeffersonManalang Dapat lang makamit nag supremo ang tunay at marangal na libing, di man niya nakamit ang karangalan para maging pangulo nag bansa hayaan nawa nag bayang na kanyang minahal at kinarangal ang mabigyan siya nag marangal na libing. 23 FILIPINO
2 dennismalonzo It's long overdue. 41 filipino